6/19/2024 10:33:40 PM
درباره ما

"آموزش و پرورش، کلید رویای موفقیت"

مدرسه به عنوان یک محیط آموزشی اصلی برای دانش‌آموزان در سطح جهانی شناخته شده است. این محیط علاوه بر آموزش مباحث تحصیلی، شامل تربیت و پرورش فردی و اجتماعی دانش‌آموزان نیز می‌باشد. مدرسه از یک سالاد کامل از دانش‌آموزان، معلمان، والدین و کارکنان تشکیل شده است که همگی با هم به منظور رسیدن به یک هدف مشترک، یعنی آموزش و پرورش دانش‌آموزان، همکاری می‌کنند.
در مدرسه، دانش‌آموزان با مفاهیم، مباحث و مهارت‌های مختلفی آشنا می‌شوند که به آن‌ها در زندگی روزمره خود و آینده‌ی حرفه‌ای آن‌ها کمک می‌کند. همچنین، مدرسه یک فضای اجتماعی است که دانش‌آموزان با تفاوت‌ها و تنوع‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی آشنا می‌شوند و به دنبال یادگیری همزیستی و همکاری با یکدیگر می‌باشند.
به عنوان یک بخش حیاتی از زندگی دانش‌آموزی، مدرسه نقش مهمی در شکل‌دهی به شخصیت دانش‌آموزان ایفا می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند در زندگی روزمره و آینده‌ی خود موفق عمل کنند.

تیم ما

سلام، ما کارکنان مجتمع نخبگان پردیس هستیم.

Image
Image

خانم عفراوی

معلم
Image

خانم جلیلیان

معلم
Image

خانم حاتمی

معلم
Image

خانم معین فر

معلم